ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ณ เทศบาลตำบลกะปาง ทุกวันที่28ของเดือน เริ่ม 28 พฤศจิกายน 2566 นี้ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่งานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดนะคะ (รับสมัครภายในวันที่ 24 พ.ย.66)
23 พฤศจิกายน 2566

49