ภาพกิจกรรม
ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

8

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม "ซ่อมแซมฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก  โดยมีจิตอาสาสังกัดหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ฝายมีชีวิตบ้านคลอกตูก หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ซึ่งในการนี้ นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม "ซ่อมแซมฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก โดยมีจิตอาสาสังกัดหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ฝายมีชีวิตบ้านคลอกตูก หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการนี้ นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด

3

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปางมอบหมายให้งานสาธารณสุขพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะ ม.7 ร่วมประชุม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ1อปท.1ธนาคารขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ม.3 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปางมอบหมายให้งานสาธารณสุขพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะ ม.7 ร่วมประชุม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ1อปท.1ธนาคารขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ม.3 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

7

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานสาธารณสุข นำส่งขยะอันตรายให้แก่อบจ. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานสาธารณสุข นำส่งขยะอันตรายให้แก่อบจ. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

8

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลกะปางพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลกะปางพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

31

5 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ มอบสเปรย์ฉีดยุง และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ให้แก่บ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง จำนวน 1 ราย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
#ปี 2567 #รายที่ 7
#โปรดช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5 ป. ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ทำเป็นนิสัย

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ มอบสเปรย์ฉีดยุง และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ให้แก่บ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง จำนวน 1 ราย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน #ปี 2567 #รายที่ 7 #โปรดช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5 ป. ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ทำเป็นนิสัย

31

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้งานสาธารณสุข งานประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่กับตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่7 ศึกษาการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำมาขาย ณ ร้านที่วังการค้า รีไซเคิล

วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้งานสาธารณสุข งานประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่กับตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่7 ศึกษาการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำมาขาย ณ ร้านที่วังการค้า รีไซเคิล

40

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. 
นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกตรวจเหตุ ไม้ล้ม ขวางทางเข้าออก บ้านเรือนประชาชนและได้ประสาน นายมา รัตนบุรี มาทำการตัดต้นไม้ขวางทางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกตรวจเหตุ ไม้ล้ม ขวางทางเข้าออก บ้านเรือนประชาชนและได้ประสาน นายมา รัตนบุรี มาทำการตัดต้นไม้ขวางทางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

41

19 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุข ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุข ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

68

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้ง ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้ง ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

50

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สนับสนุนรถน้ำเพื่อฉีดล้าง ทำความสะอาด โรงเรียนบ้านน้ำตก ต.น้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สนับสนุนรถน้ำเพื่อฉีดล้าง ทำความสะอาด โรงเรียนบ้านน้ำตก ต.น้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

44

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง ลงตรวจสอบ บ้านผู้ประสบภัย ม.4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ หลังจากเทศบาลตำบลกะปางให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สรุปบ้านหลังดังกล่าว ได้ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง ลงตรวจสอบ บ้านผู้ประสบภัย ม.4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ หลังจากเทศบาลตำบลกะปางให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สรุปบ้านหลังดังกล่าว ได้ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย

46

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่7 สำรวจราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่7 สำรวจราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

43

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
🙏🏻โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาดที่พักสงฆ์คลองตูกศรัทธาราม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาลพร้อมด้วย 7 ภาคี เครือข่ายในตำบลกะปาง (ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน) พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ บริเวณที่พักสงฆ์คลองตูกศรัทธาราม ม.2 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

🙏🏻โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาดที่พักสงฆ์คลองตูกศรัทธาราม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาลพร้อมด้วย 7 ภาคี เครือข่ายในตำบลกะปาง (ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน) พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ บริเวณที่พักสงฆ์คลองตูกศรัทธาราม ม.2 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

367

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นางณิชากานต์ พรหมเพศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสิทธิพันธ์ อนันทมาศ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย นิติกร กองช่าง และงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 แห่ง คือ บริษัทแซง โกแบง จำกัด 
ร้านชูชาติ เฟอร์นิเจอร์
 ร้านสำรวยเฟอร์นิเจอร์

วันพุธ ที่8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นางณิชากานต์ พรหมเพศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสิทธิพันธ์ อนันทมาศ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย นิติกร กองช่าง และงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 แห่ง คือ บริษัทแซง โกแบง จำกัด ร้านชูชาติ เฟอร์นิเจอร์ ร้านสำรวยเฟอร์นิเจอร์

369

8 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลกะปาง ขอความร่วมมือ ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้งสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ในที่สาธารณะ ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท ผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งทางเบอร์ 075-355-091 (ในวันและเวลาราชการ)

เทศบาลตำบลกะปาง ขอความร่วมมือ ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้งสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ในที่สาธารณะ ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท ผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งทางเบอร์ 075-355-091 (ในวันและเวลาราชการ)

345

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุขลงพื้นที่ทวนสอบ Re x-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่6 ต.กะปาง ร่วมกับอสม.หมู่ที่6

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุขลงพื้นที่ทวนสอบ Re x-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่6 ต.กะปาง ร่วมกับอสม.หมู่ที่6

348

3 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
🙏🏻โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาดวัดกะโสม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วย 7 ภาคี เครือข่ายในตำบลกะปาง (ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน) พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ บริเวณสำนักสงฆ์เวฬุวัน ม.8 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

🙏🏻โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาดวัดกะโสม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วย 7 ภาคี เครือข่ายในตำบลกะปาง (ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน) พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ บริเวณสำนักสงฆ์เวฬุวัน ม.8 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

354

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ มอบสเปรย์ฉีดยุง และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ให้แก่บ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง จำนวน 1 ราย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ มอบสเปรย์ฉีดยุง และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ให้แก่บ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง จำนวน 1 ราย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

353

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ มอบสเปรย์ฉีดยุง และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ให้แก่บ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง จำนวน 1 ราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตูก ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ มอบสเปรย์ฉีดยุง และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ให้แก่บ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง จำนวน 1 ราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตูก ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

363

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...