ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 0-7535-5091 โทรสาร : 0-7535-5091

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@kapang.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.กะปาง