มัลติมีเดีย
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
2 กันยายน 2566