ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1 พฤศจิกายน 2566

375


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสมร หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง