ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้า บริเวณประปาหนองใหญ่ ซอยบ้านวังเนียง ม.6 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
351
7 พฤศจิกายน 2566