ภาพกิจกรรม
🏃วันที่2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00น. เทศบาลตำบลกะปาง นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายสามารถ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลกะปาง ได้ดำเนินกิจกรรม ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตของเทศบาลตำบลกะปาง #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกะปาง
53
2 พฤศจิกายน 2566