เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 5 พ.ค. 2565 ]65
2 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำปลัดเทศบาล [ 5 พ.ค. 2565 ]72
3 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 5 พ.ค. 2565 ]74
4 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำปลัดเทศบาล ปี64 [ 28 ธ.ค. 2564 ]72
5 คำสั่้งเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 7 ก.ค. 2564 ]77
6 คำสั่้งเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน [ 7 ก.ค. 2564 ]75
7 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 11 มิ.ย. 2564 ]64
8 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนผอ.กอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น [ 8 ก.พ. 2564 ]70
9 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 2 ก.พ. 2564 ]62
10 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 8 ธ.ค. 2563 ]75
11 มอบหมายให้พนักงานเทศบาลช่วยปฏิบัติราชการกองคลัง [ 8 พ.ย. 2563 ]80
12 มอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติราชการ [ 21 ต.ค. 2563 ]74
13 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 4 ม.ค. 2562 ]75
14 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 25 เม.ย. 2561 ]69
15 มอบหมายให้พนักงานจ้างตามภารกิจช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง [ 29 ก.ย. 2560 ]71
16 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 9 ส.ค. 2560 ]69
17 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ส.ค. 2560 ]70
18 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ส.ค. 2560 ]70