เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ [ 14 ม.ค. 2565 ]87
2 แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด [ 12 พ.ย. 2564 ]83
3 แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 28 ต.ค. 2564 ]92
4 แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 28 ต.ค. 2564 ]91
5 ใบลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจ [ 7 มิ.ย. 2562 ]85
6 แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ [ 7 มิ.ย. 2562 ]88
7 แบบรับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 29 ส.ค. 2556 ]154
8 ใบยืมวัสดุครุภัณฑ์ [ 29 ส.ค. 2556 ]195
9 แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 29 ส.ค. 2556 ]107
10 คำร้องแจ้งความชำรุดของระบบน้ำประปา [ 29 ส.ค. 2556 ]107
11 แบบคำร้องทั่วไป [ 29 ส.ค. 2556 ]208
12 แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 29 ส.ค. 2556 ]120
13 แบบคำร้องขอใช้น้ำ [ 29 ส.ค. 2556 ]92
14 แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 29 ส.ค. 2556 ]88