เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การกำหนดขาดลามาสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนค่าตอบแทน ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]1
2 ปฏิทินขั้นตอนการประเมินพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]2
4 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]3
5 ปฏิทินขั้นตอนการประเมินพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]0
6 ปฏิทินขั้นตอนการประเมินพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]1
7 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องกำหนดโครงการ/ผลงานสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของพนักงานจ้าง ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]1
8 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องกำหนดโครงการ/ผลงานสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของพนักงานเทศบาล ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]1
9 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]1
10 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]1
11 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องกำหนดโครงการ/ผลงานสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของพนักงานจ้าง ครั้งที่1 ปีงบประมาณ2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
12 ปฏิทินขั้นตอนการประเมินพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
13 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องกำหนดโครงการ/ผลงานสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของพนักงานเทศบาล ครั้งที่1 ปีงบประมาณ2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
14 ปฏิทินขั้นตอนการประเมินพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
15 ปฏิทินขั้นตอนการประเมินพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
16 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การกำหนดขาดลามาสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนค่าตอบแทน ครั้งที่1 ปีงบประมาณ2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
17 หลักเกณฑ์การประเมิน/การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
18 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
19 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
20 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]1
 
หน้า 1|2