เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่4) [ 28 ธ.ค. 2565 ]11
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 5 ส.ค. 2564 ]110
3 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 1 ก.ค. 2564 ]86
4 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขของเทศบาลตำบลกะปาง [ 1 ก.ค. 2564 ]82
5 โครงสร้าง 64-66 [ 18 พ.ค. 2564 ]87
6 คำสั่งจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่ง [ 18 พ.ค. 2564 ]96
7 แผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 [ 11 มี.ค. 2564 ]92
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]90
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 31 ส.ค. 2563 ]85
10 แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561 - 2563 [ 6 มิ.ย. 2562 ]84
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]90
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]84
13 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]79
14 กรอบอัตรากำลังข้าราชการ พ.ศ. 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]80
15 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 3 ธ.ค. 2555 ]122
16 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2559 [ 1 ต.ค. 2555 ]82