เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
เทศบัญญัติตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]38
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]37
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่วนที่ 1) [ 18 ม.ค. 2565 ]114
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 [ 30 พ.ย. 2564 ]84
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]97
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]150
7 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]86
8 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]97
9 การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]74
10 เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]90
11 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]93
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]91
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 7 ธ.ค. 2559 ]80
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 [ 27 พ.ย. 2558 ]91
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 [ 8 ธ.ค. 2557 ]107
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 [ 18 พ.ย. 2556 ]91