เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
การป้องกันทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงานการะบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 พ.ค. 2563 ]86
2 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต 4 ปี (2561-2564) [ 16 ธ.ค. 2562 ]89
3 โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]86
4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม [ 12 มิ.ย. 2562 ]92
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) [ 10 มิ.ย. 2562 ]84
6 มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วเสีย [ 13 มี.ค. 2562 ]84
7 นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 13 ก.พ. 2562 ]83
8 มาตรการในการใช้ดุลยพินิจ [ 12 ก.พ. 2562 ]88
9 การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกะปาง [ 12 ก.พ. 2562 ]79
10 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 พ.ย. 2561 ]88
11 มาตรการป้องกันและการรับสินบนของเทศบาลตำบลกะปาง [ 18 ก.ค. 2561 ]80
12 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 17 เม.ย. 2561 ]84
13 แนวทางปฎิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ [ 10 เม.ย. 2561 ]82