เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลกะปาง [ 24 ก.พ. 2565 ]14
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]93
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]85
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]87
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]104
6 แผนพัฒนาทัองถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]83
7 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2564 [ 24 ม.ค. 2561 ]83
8 แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 [ 20 ธ.ค. 2559 ]125
9 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 1 มิ.ย. 2559 ]124
10 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2560 [ 10 มิ.ย. 2558 ]89
11 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558-2560 [ 4 มิ.ย. 2557 ]87
12 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2557 - 2559 [ 20 มิ.ย. 2556 ]88
13 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556-2558 [ 12 มิ.ย. 2555 ]86
14 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) หน้าปก คำนำ สารบัญ [ 25 ก.ค. 2553 ]140
15 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ส่วนที่ 1และ 2 [ 25 ก.ค. 2553 ]86
16 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ส่วนที่3 และ 4 [ 25 ก.ค. 2553 ]89
17 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 25 ก.ค. 2553 ]84
18 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ส่วนที่ 7 [ 25 ก.ค. 2553 ]88