เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 3 พ.ค. 2566 ]1
2 สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2565 ]68
3 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ค. 2564 ]67
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2562 ]59