เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]5
3 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]5
5 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]9
6 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]12
7 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) [ 6 ม.ค. 2566 ]6
8 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]11
9 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]28
10 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565) [ 6 ต.ค. 2565 ]37
11 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
12 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]46
13 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]63
14 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศประจำไตรมาศที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) [ 7 ก.ค. 2565 ]67
15 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]63
16 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]62
17 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]60
18 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]85
19 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]79
20 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]64
 
หน้า 1|2