เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 450 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 พ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 พ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 พ.ค. 2566 ]6
5 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ค. 2566 ]6
6 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 เม.ย. 2566 ]4
7 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 เม.ย. 2566 ]3
8 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 เม.ย. 2566 ]5
9 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]4
10 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]3
11 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]3
12 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2566 ]8
13 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2566 ]5
14 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ก.พ. 2566 ]6
15 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.พ. 2566 ]8
16 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2565 ]10
17 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ธ.ค. 2565 ]12
18 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ - นางสุจิตร หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2565 ]23
19 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]16
20 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ธ.ค. 2565 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23