เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [ 14 มี.ค. 2565 ]81
2 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]76
3 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]78
4 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]81
5 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]86
6 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]84
7 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]82
8 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]70
9 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]76
10 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 27 ม.ค. 2564 ]81
11 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]74
12 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]80
13 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]87
14 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]79
15 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]89
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]81
17 งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]82
18 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]118
19 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]75