เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2566 ]18
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]16
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]14
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกะปาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]19
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]17
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]32
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]34
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]49
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]52
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]50
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]79