เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และเส้นทางในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกะปาง [ 20 ก.ย. 2564 ]1
2 ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะปาง ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะปาง [ 15 ก.ย. 2564 ]33
3 คู่มือการดูแลสุขภาพของประชาชน(กะปางรวมใจสู้ภัยโควิด-19) [ 10 ก.ย. 2564 ]5
4 วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นตัวอย่างที่ดีแ [ 25 ส.ค. 2564 ]10
5 ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายในวัด สำนักสงฆ์ สถานที่ราชการ ในตำบลกะปาง [ 13 ส.ค. 2564 ]12
6 ประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) [ 5 ส.ค. 2564 ]13
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง [ 2 ส.ค. 2564 ]13
8 การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 14 ก.ค. 2564 ]44
9 ขอเชิญชวนประชาชนเทศบาลตำบลกะปางร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกะปาง ระหว่างวันที่ 7-31 กรกฎาคม 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]31
10 รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สามารถสมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ QR Code [ 1 ก.ค. 2564 ]29
11 ประชาสัมพันธ์ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ดูแลในพื้นที่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]28
12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ #พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี2 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน-18 มิถุนายน 2564 ผ่านทาง https://www.xn--72caia5cltcauy8aexh0al7f0c8cqm6kwr.com/ [ 3 พ.ค. 2564 ]29
13 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เมื่อได้รับการแจ้งประเมิน ภ.ด.ส.6,7 แล้ว ท่านสามารถมาติดต่อเพื่อชำระที่ทต.กะปางได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]31
14 กศน. อำเภอทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ [ 31 มี.ค. 2564 ]36
15 #ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 31 มี.ค. 2564 ]34
16 #ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ของเทศบาลตำบลกะปาง [ 11 มี.ค. 2564 ]30
17 การเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชสำหรับผู้ที่ครอบครองหน่วยที่ดิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข403 (สายทุ่งสง-ห้วยยอด) [ 15 ก.พ. 2564 ]30
18 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]37
19 ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง [ 4 ก.พ. 2564 ]31
20 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ITA ประจำปี 2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10