เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกะปาง ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 30 ม.ค. 2566 ]0
2 ขอเชิญผู้ที่เคยรับบริการต่างๆ ของเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 โดย #ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (#EIT) 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]1
3 #ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดย [ 5 ม.ค. 2566 ]0
4 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ [ 29 ธ.ค. 2565 ]0
5 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา (ครั้งที่1) [ 20 ธ.ค. 2565 ]15
6 #ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวทุ่งสง รับวัคซีนโควิด-19 “เข็มกระตุ้น” เข็ม 3 และเข็ม 4 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน และเข็ม 1 Pfizer (สำหรับเด็ก) [ 14 ธ.ค. 2565 ]0
7 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 ประจำปี 2566 เป็นการทั่วไปออกไป 2เดือน [ 2 ธ.ค. 2565 ]8
8 !!! ที่รกร้างว่างเปล่า เพดานสูงสุด 3% !!! ภาษีที่ดิน กรณีมีที่ดินเปล่าแต่ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่ได้ใช้ทำเกษตรกรรม ไม่ได้ปลูกสร้างอาคาร หรือใช้ประกอบกิจการใด ๆ จะถูกจัดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียภาษีแพงที่สุด คือ ภาษีที่ดิน [ 2 ธ.ค. 2565 ]9
9 ประชาสัมพันธ์ โรคโควิด 19 (Covid-19) ในโรงเรียน [ 15 พ.ย. 2565 ]18
10 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา [ 15 พ.ย. 2565 ]14
11 ประชาสัมพันธ์ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV [ 14 พ.ย. 2565 ]18
12 ประชาสัมพันธ์ แนวทางป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา [ 14 พ.ย. 2565 ]16
13 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]24
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย(www.law.go.th) ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 7 ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 25 [ 24 ต.ค. 2565 ]24
15 📢📢 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 🧓👵 ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ยื่นลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ณ งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักป [ 11 ต.ค. 2565 ]29
16 เทศบาลตำบลกะปาง ขอประชาสัมพันธ์ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า มีการถือครองที่ดินเป็นเหตุให้มีการซื้อที่ดินไว้แล้ว ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่ดินเพื่อพาณิชย์ อุตสาหกรรม และที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งต้ [ 4 ต.ค. 2565 ]36
17 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]69
18 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]46
19 ประกาศ เทศบาลตำบลกะปาง เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ก.ย. 2565 ]47
20 ประชาสัมพันธ์ ใบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยทั่วไป เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลกะปาง โทร 075-355-091 [ 12 ก.ย. 2565 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14