เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]2
2 วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก [ 27 พ.ค. 2565 ]0
3 ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมส์ออนไลน์ ISafe Family Game สร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก [ 27 พ.ค. 2565 ]0
4 ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]7
5 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]30
6 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่1 ปีงบประมาณ [ 25 เม.ย. 2565 ]13
7 ประกาสเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 เม.ย. 2565 ]10
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) [ 21 เม.ย. 2565 ]22
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]23
10 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การงดจ่ายถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ [ 24 มี.ค. 2565 ]33
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง เปิดรับสมัครนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-15พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางจารุวรรณ์ ยอดแก้ว นักวิชาการศึกษา โทร 088-275-5405 [ 9 มี.ค. 2565 ]53
12 ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]49
13 #ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ 3-2565 สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]81
14 ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) [ 31 ม.ค. 2565 ]80
15 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2565 ]78
16 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหน่วยงานและสถานศึกษา [ 12 ม.ค. 2565 ]12
17 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 ธ.ค. 2564 ]125
18 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 เฉพาะรายที่แก้ไข **ท่านสามารถตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าเทศบาลตำบลกะปาง หรือ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้่ กองคลัง เทศบ [ 30 พ.ย. 2564 ]109
19 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย [ 26 พ.ย. 2564 ]97
20 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12