เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


#เทศบาลตำบลกะปาง นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุขเข้าร่วมตรวจร้านคาราโอเกะ ในการขออนุญาตเปิดร้าน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นายอภินันท์ ชน


#เทศบาลตำบลกะปาง นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุขเข้าร่วมตรวจร้านคาราโอเกะ ในการขออนุญาตเปิดร้าน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุข เข้าร่วมตรวจร้านคาราโอเกะ ในการขออนุญาตเปิดร้าน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอำเภอทุ่งสง และสถานีตำรวจภูธรกะปาง ณ ร้านโมมาย คาราโอเกะ และร้านนภา(สาวเหนือ) คาราโอเกะ หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-28