เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


#นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดชมพูพฤกษาราม (วัดทุ่งหว้า) หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปา


#นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดชมพูพฤกษาราม (วัดทุ่งหว้า) หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายสิทธิพันธ์ อนันทมาศ หัวหน้าฝ่ายปกครองและงานสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" การดำเนินการของจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และภารกิจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน โดยมีจิตอาสาในสังกัดหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดชมพูพฤกษาราม (วัดทุ่งหว้า) หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-28