เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันอังคาร ที่9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายสอน ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกะปาง นายสิทธิพันธ์ อนันทมาศ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยงานสา


วันอังคาร ที่9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายสอน ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกะปาง นายสิทธิพันธ์ อนันทมาศ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยงานสาธารณสุข ร่วมกับ นายชอบ จันทร์ปาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 4 ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ตำบลกะปาง ณ วัดวัดราษฎร์ปรีชา (กะโสมใต้) ม.10 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-28