เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันจันทร์ ที่8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานสาธารณสุข ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 3 ตามโครงการขับเคลื


วันจันทร์ ที่8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ งานสาธารณสุข ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 3 ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ตำบลกะปาง ณ ชมพูพฤกษาราม ม.1 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-28