เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กศน. อำเภอทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ [ 31 มี.ค. 2564 ]10
2 #ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 31 มี.ค. 2564 ]10
3 #ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ของเทศบาลตำบลกะปาง [ 11 มี.ค. 2564 ]20
4 การเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชสำหรับผู้ที่ครอบครองหน่วยที่ดิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข403 (สายทุ่งสง-ห้วยยอด) [ 15 ก.พ. 2564 ]24
5 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]24
6 ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง [ 4 ก.พ. 2564 ]29
7 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]24
8 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ [ 29 ธ.ค. 2563 ]21
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ฉบับที่1 [ 30 พ.ย. 2563 ]23
10 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]22
11 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 14 ต.ค. 2563 ]25
12 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2563 ]24
13 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบริบาลท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2563 ]28
14 ขอเชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ [ 31 ส.ค. 2563 ]22
15 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]24
16 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]21
17 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]24
18 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เข้ารับการสอบคัดเลือก [ 26 ส.ค. 2563 ]21
19 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]23
20 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9