เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 22 ก.ค. 2563 ]9
2 เทศบาลตำบลกะปางรับโอนพนักงานตำแหน่งว่าง [ 8 ก.ค. 2563 ]33
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๔๕ รายการ ของเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ก.ค. 2563 ]30
4 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ฉบับที่6 [ 28 พ.ค. 2563 ]14
5 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 28 พ.ค. 2563 ]4
6 การลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพฯ [ 20 พ.ค. 2563 ]20
7 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1227/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 13 เม.ย. 2563 ]25
8 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]94
9 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ [ 26 มี.ค. 2563 ]117
10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 26 มี.ค. 2563 ]60
11 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) [ 26 มี.ค. 2563 ]41
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]203
13 ระเบียบกำหนด วัน เวลา สภานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกกับการสอบ คัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]77
14 หน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 ใครจำเป็นต้องใช้ ? [ 5 มี.ค. 2563 ]40
15 วิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน [ 5 มี.ค. 2563 ]37
16 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]242
17 การเฝ้าระวังการและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 29 ม.ค. 2563 ]61
18 ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกะปาง [ 27 ม.ค. 2563 ]55
19 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 9 ม.ค. 2563 ]48
20 ประชาสัมพันธ์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) [ 23 ธ.ค. 2562 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8