เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช